PRÁVNICKÁ FAKULTA UP OLOMOUC

vstupní objekt & studijní centrum

LOKALITA

Olomouc

INVESTOR

Univerzita Palackého v Olomouci

REALIZACE

2018 - 2019

 

NÁKLADY

52 000 000 Kč bez DPH

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Ateliér 99 s.r.o.

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST,

KOORDINACE PROJEKTU, INTERIÉR

vypracováno za našeho působení v  A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Atelier 99 s.r.o.

GG

POPIS

Jedná se o novostavbu vstupního objektu a studijního centra s knihovnou mezi stávajícími dvěma budovami fakulty. Součástí návrhu jsou také stavební úpravy přiléhajících prostor a kompletnířešení interiéru, který je oživen přilehlou terasou. Nově
vznikne školní bistro a právní kliniky.

AAYE_logo.png